Ugovor o najmu stana  

Za preuzimanje dokumenata molimo Vas da se prijavite
Ukoliko još uvijek niste naš korisnik, to možete postati ovdje.

Ugovor o najmu stana

Autor: DOC.hr

Ugovor o najmu stana sadrži sve opcije koje se najčešće pojavljuju u praksi.
Uz definiranje cijene najma, ugovorom se također definira što sve ulazi u cijenu najma, te ostale obveze najmodavca, odnosno najmoprimca.

Pravno objašnjenje

Sukladno članku 3. Zakona o najmu stanova (u daljjem tekstu: Zakon), ugovorom o najmu stana obvezuje se najmodavac predati stan za stanovanje najmoprimcu uz za to određenu najamninu. Ovaj obrazac ugovora o najmu stana u sebi sadrži sve elemente predviđene člankom 5. Zakona, poput opisa stana, ugovorne strane, vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem, vrijeme trajanja najma, odredbe o održavanju stana, uporabi zajedničkih prostorija i zemljišta i slično.

U obrascima nisu predviđene druge mogućnosti od onih predviđenih Zakonom (članak 19. Zakona daje najmodavcu mogućnost jednostranog otkaza ugovora pod pretpostavkom prethodnog pisanog opominjanja, ukoliko najmoprimac ne plati ugovorenu najamninu i druge ugovorene troškove u roku, ako najmoprimac bez dopuštenja daje stan ili dio stana u podnajam, ukoliko najmoprimac ili drugi korisnici stana ometaju druge najmoprimce ili druge korisnike zgrade u mirnom korištenju stanom ili poslovnim prostorom te u još dva slučaja.
Članak 20. do 22. definira dodatne okolnosti u kojima najmodavac može raskinuti ugovor, kao i postupak otkazivanja, odnosno raskida ugovora. Članak 23. Zakona određuje pravo najmoprimca da otkaže ugovor o najmu stana sklopljen na neodređeno vrijeme, i uvjete pod kojim najmoprimac takav otkaz može dati. Za dodatne informacije pogledajte Zakon (NN 91/96, 48/98,66/98, 22/06) ili se posavjetujte sa odvjetnikom.

Ovaj obrazac predviđa i upis prava najma u zemljišne knjige, neovisno o tome da li je predmetni stan upisan u knjigu položenih ugovora ili u glavnu zemljišnu knjigu.

Cijena: Besplatno
Prijava već registriranih korisnika 
Email:
Lozinka:
 

Slični dokumenti 

Cijena: Besplatno
Kategorija: Ugovor
Preuzimanja: 228
Cijena: Besplatno
Kategorija: Ugovor
Preuzimanja: 2442
Cijena: Besplatno
Kategorija: Ugovor
Preuzimanja: 558
Cijena: Besplatno
Kategorija: Ugovor
Preuzimanja: 236

Pretraživanje dokumenta 

Isprobajte demo 

DEMO - Nasljednička izjava

Kategorija: Izjave
Isprobajte besplatno DEMO generiranje dokumenta bez registracije.

Vi ste zadnje gledali 

DOC info 

  • 15177 registriranih korisnika
  • 23310 generiranih dokumenata

Socijalne mreže 

Google+ 

Fanovi na Facebook-u